لیست مراکز درمانی استان هرمزگان شهر بندرلنگه

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۵ مورد.
 • نام مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • نوع مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  خ انقلاب جنب مسجد جامع ساختمان موسوی طبقه دوم
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر بحرپیما

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  شهرستان بندرلنگه-خیابان انقلاب-جنب بانک رفاه-داروخانه دکتر بحرپیما
 • نام مرکز

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا بندر لنگه

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  خیابان انقلاب - روبه روی کمیته امداد قدیم - پاساژ موسوی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا
 • نام مرکز

  شهیدمحمدیها

 • نوع مرکز

  درمانگاه

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  جنب شبکه بهداشت
 • نام مرکز

  شهدا بندرلنگه

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  بلوار شهدا بیمارستان شهدا
 • نام مرکز

  شهیدمحمدیها

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  جنب شبکه بهداشت
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر سیار

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  جزیره کیش فاز خدماتی f داروخانه دکتر سیار
 • نام مرکز

  شهدا بندرلنگه

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  بلوار شهدا بیمارستان شهدا
 • نام مرکز

  دکتر غفاری

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  میدان غدیر جنب بانک سپه
 • نام مرکز

  مطب دکتر محمد عیلامی

 • نوع مرکز

  مطب خصوصی

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  میدان غدیر - ول پاسداران - جنب بانک ملی بازار بندرلنگه
 • نام مرکز

  مطب دکتر لیلا کاظمی

 • نوع مرکز

  مطب خصوصی

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  خیابان انقلاب روبروی دفتر امام جمعه
 • نام مرکز

  مطب دکتر سعید محمدی

 • نوع مرکز

  مطب خصوصی

 • هرمزگان بندرلنگه
 • ادرس
  خیابان انقلاب روبروی دفتر امام جمعه