لیست بیمارستان های استان مازندران

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
 • نام مرکز

  شهسوار

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • مازندران تنکابن
 • ادرس
  خ جمهوری جنب فرمانداری
 • نام مرکز

  امام خمینی (ره) بهشهر

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • مازندران بهشهر
 • ادرس
  خ امام خمینی (ره) بهشهر
 • نام مرکز

  مهر

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • مازندران بهشهر
 • ادرس
  خیابان پاسداران بیمارستان مهر بهشهر
 • نام مرکز

  بیمارستان شهسوار

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • مازندران تنکابن
 • ادرس
  تنکابن خ جمهوری جنب کوچه فرمانداری
 • نام مرکز

  دکتر امیدی

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • مازندران بهشهر
 • ادرس
  چهار راه فرمانداری ، خیابان شهید طاطیان ، بیمارستان دکتر امیدی
 • نام مرکز

  شهید رجایی تنکابن

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • مازندران تنکابن
 • ادرس
  خیابان امام بیمارستان شهید رجایی تنکابن
 • نام مرکز

  بیمارستان امام رضا ( ع ) چالوس

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • مازندران چالوس
 • ادرس
  چالوس میدان معلم
 • نام مرکز

  شهید رجائی تنکابن

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • مازندران تنکابن
 • ادرس
  تنکابن خیابان امام بیمارستان شهید رجائی