لیست مراکز درمانی استان کرمان شهر کوهبنان

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
 • نام مرکز

  دکتر محمد حسنی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان کوهبنان
 • ادرس
  بلوار آزادی
 • نام مرکز

  افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • کرمان کوهبنان
 • ادرس
  میدان آزادی بلوار بسیج
 • نام مرکز

  بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان کوهبنان
 • ادرس
  میدان آزادی بلوار بسیج
 • نام مرکز

  داروخانه دکترحسنیه السادات روح الامینی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان کوهبنان
 • ادرس
  بلوارآزادی-نبش کوچه31-جنب هنرستان کوثر-داروخانه روزانه دکترحسنیه السادات روح الامینی
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر حسنیه السادات روح الامینی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان کوهبنان
 • ادرس
  کوهبنان بلوار آزادی جنب هنرستان آزادی کوچه 31