لیست مراکز درمانی استان کرمان شهر کهنوج

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
 • نام مرکز

  مطب دندان پزشکی

 • نوع مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • کرمان کهنوج
 • ادرس
  کهنوج سراه قلعه گنج بعداز داروخانه شبانه روزی جنب بانک انصار
 • نام مرکز

  مطب دندان پزشکی

 • نوع مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • کرمان کهنوج
 • ادرس
  کرمان کهنوج سراه قلعه گنج بعداز داروخانه شبانه روزی جنب صندوق ثامن
 • نام مرکز

  دکتر حسن محمدی

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • کرمان کهنوج
 • ادرس
  کهنوج میدان امام
 • نام مرکز

  بیمارستان 12 فروردین

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • کرمان کهنوج
 • ادرس
  میدان مادر خیابان شهید مصطفی خمینی
 • نام مرکز

  مادر

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • کرمان کهنوج
 • ادرس
  بلوار سید احمد خمینی روبروی بیمارستان ساختمان پزشکان امیربرهان همکف
 • نام مرکز

  دکتر مشایخی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان کهنوج
 • ادرس
  کهنوج چهارراه بیمارستان داروخانه دکتر مشایخی