لیست مراکز درمانی استان کرمان شهر زرند

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
 • نام مرکز

  شفا زرند دکتر طالب نیای

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان زرند
 • ادرس
  زرند خ امام روبه روی بازار داروخانه شفا
 • نام مرکز

  مادر

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان زرند
 • ادرس
  خیابان امام - روبروی شهدای محراب
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر محمد حسین زنگی ابادی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان زرند
 • ادرس
  کرمان زرند خیابان چمران داروخانه دکتر زنگی ابادی
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر عرب نژاد

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان زرند
 • ادرس
  زرند میدان هفت تیر داروخانه دکتر عرب نژاد
 • نام مرکز

  دکتر خواجه کریم الدینی

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • کرمان زرند
 • ادرس
  خیابان معلم نبش معلم 1
 • نام مرکز

  دکتر محمد منصوری

 • نوع مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • کرمان زرند
 • ادرس
  زرند_ خیابان امام طبقه فوقانی پاساژ امین
 • نام مرکز

  درمانگاه فجر

 • نوع مرکز

  درمانگاه

 • کرمان زرند
 • ادرس
  زرند خیابان چمران 10 رو به رو بیمارستان سینا
 • نام مرکز

  مطب دکتر محمد منصوری

 • نوع مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • کرمان زرند
 • ادرس
  زرند خیابان امام طبقه فوقانی پاساژ امین