لیست مراکز درمانی استان کرمان شهر رفسنجان

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۳۸ مورد.
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر علی اصغر محمدی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  میدان انقلاب داروخانه دکتر محمدی
 • نام مرکز

  دکتر دادگرنیا

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  بلوار مدرس-روبروی کلینیک مدرس
 • نام مرکز

  زهرا تفاخری

 • نوع مرکز

  تصویر برداری

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  خ امام بین امام 35 و 37
 • نام مرکز

  یادگار دکتر عامری

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  رفسنجان بلوار طالقانی نبش طالقانی 43 جنب هواپیمایی رودان تور داروخانه یادگار دکتر عامری
 • نام مرکز

  آزمایشگاه پاستور

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  بلوار مدرس کوچه ۳ستختمان پزشکان متخصص طبقه زیرزمین
 • نام مرکز

  داروخانه دکترافضلی(فرهنگیان)

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  رفسنجان خیابان معلم جنب درمانگاه فرهنگیان
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر مقصودی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  میدان بسیج - خیابان شریعتی غربی -جنب کوچه آموزش و پرورش - ساختمان پزشکان مادر
 • نام مرکز

  داروخانه هلال احمر افسنجان

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  رفسنجان خیابان شهدا
 • نام مرکز

  فارابی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  رفسنجان - بلوار مطهری - نبش خیابان حجت - داروخانه فارابی
 • نام مرکز

  امام حسین(ع)

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  خ کارگر نبش کارگر 40
 • نام مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • نوع مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  رفسنجان-خیابان امام-پاساژ کوثر
 • نام مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • نوع مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • کرمان رفسنجان
 • ادرس
  خیابان امام بین کوچه ۳۸_۴۰ساختمان سیناطبقه سوم