لیست توانبخشی های استان سمنان

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
 • نام مرکز

  دانشگاه توانبخشی

 • نوع مرکز

  توانبخشی

 • سمنان سمنان
 • ادرس
  سمنان - بلوار 17 شهریور
 • نام مرکز

  دانشکده توانبخشی

 • نوع مرکز

  توانبخشی

 • سمنان سمنان
 • ادرس
  سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان دانشگاه پردیس علوم پزشکی
 • نام مرکز

  مرکز توانبخشی ابن سینا

 • نوع مرکز

  توانبخشی

 • سمنان سمنان
 • ادرس
  بلوار 17 شهریور