داروخانه دکتر بنی اسدی

داروخانه داروخانه دکتر بنی اسدی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکتر بنی اسدی

نام مالک

محبوبه بنی اسدی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

32133632

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

کرمان

شهر

کرمان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان شفا نبش کوچه 6 داروخامه دکتر بنی اسدی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :