آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نعیم رضا وطنخواه

آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نعیم رضا وطنخواه

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نعیم رضا وطنخواه

نام مالک

نعیم رضا وطنخواه

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

03443213530

نوع قرارداد

خصوصی

استان

کرمان

شهر

جیرفت

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان شهید رجایی-کوچه شماره 1-ساختمان آزمایشگاه دکتر وطنخواه

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :