داروخانه اکسیر

داروخانه داروخانه اکسیر

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه اکسیر

نام مالک

زهراکریمی سوره

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

33464813

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

زنجان

شهر

زنجان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان صفاجنب عکاسی مرسده

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :