بیمارستان 12 فروردین

بیمارستان بیمارستان 12 فروردین

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

بیمارستان 12 فروردین

نام مالک

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

نوع مرکز

بیمارستان

شماره تلفن

43207790

نوع قرارداد

دولتی

استان

کرمان

شهر

کهنوج

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان مادر خیابان شهید مصطفی خمینی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :

لیست مراکز درمانی پیشنهادی :