داروخانه دکتر محمدرضا آصفی

داروخانه داروخانه دکتر محمدرضا آصفی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکتر محمدرضا آصفی

نام مالک

دکتر محمدرضا آصفی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

02433530642

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

زنجان

شهر

زنجان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

اسلام آباد بیست متری شهید مدنی روبروی بانک سپه داروخانه دکتر آصفی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :