درمانگاه دندانپزشکی صدف

درمانگاه دندانپزشکی درمانگاه دندانپزشکی صدف

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

درمانگاه دندانپزشکی صدف

نام مالک

دکترناصر کمالی

نوع مرکز

درمانگاه دندانپزشکی

شماره تلفن

07632230200

نوع قرارداد

خصوصی

استان

هرمزگان

شهر

بندرعباس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

چهارراه فاطمیه ساختمان پزشکان مهر روبه روی فرش شیوا

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :