داروخانه شبانه روزی گلشهر

داروخانه داروخانه شبانه روزی گلشهر

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه شبانه روزی گلشهر

نام مالک

مهرداد کنجکاو

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

33620473

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

هرمزگان

شهر

بندرعباس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

گلشهر چنوبی جنب پمپ بنزین بلال خ حر داروخانه شبانه روزی گلشهر

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :