دکترفخرالدین سرحدی امجز

مطب دندانپزشکی دکترفخرالدین سرحدی امجز

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

دکترفخرالدین سرحدی امجز

نام مالک

فخرالدین سرحدی امجز

نوع مرکز

مطب دندانپزشکی

شماره تلفن

03443212900

نوع قرارداد

خصوصی

استان

کرمان

شهر

جیرفت

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

جیرفت خیابان شهیدرجایی کوچه یکم پلاک 7

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :