داروخانه مریم

داروخانه داروخانه مریم

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه مریم

نام مالک

دکتر مهدیه محسنی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

33745304

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

زنجان

شهر

زنجان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان ولیعصر

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :