optometry

بينايي سنجي optometry

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

optometry

نام مالک

رقیه الهام

نوع مرکز

بينايي سنجي

شماره تلفن

33788955

نوع قرارداد

خصوصی

استان

زنجان

شهر

زنجان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

سی متری انصاریه- نرسیده به میدان شهریار- رو به روی فضای سبز ارغوان

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :

لیست مراکز درمانی پیشنهادی :