آزمایشگاه بهار

آزمایشگاه آزمایشگاه بهار

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه بهار

نام مالک

دکتر حمیرضاامیرمقدمی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

024-33335045

نوع قرارداد

خصوصی

استان

زنجان

شهر

زنجان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

زنجان-چهارراه سعدی-کوچه قلعه -ازمایشگاه بهار

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :