كلينيك تخصصي سرطان و راديوتراپي مهرانه

تصویر برداری كلينيك تخصصي سرطان و راديوتراپي مهرانه

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

كلينيك تخصصي سرطان و راديوتراپي مهرانه

نام مالک

انجمن خيريه مهرانه

نوع مرکز

تصویر برداری

شماره تلفن

33415155

نوع قرارداد

خیریه

استان

زنجان

شهر

زنجان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

روز های اداری از ساعت 7 تا ساعت 22
پنجشنبه ها از ساعت 7 تا ساعت 22

موقعیت مکانی مرکز :

بولوار پروفسور ثبوتي بولوار مهرانه مركز تشخيصي درماني سرطان و راديوتراپي مهرانه

لیست پزشکان فعال در مرکز :

مريم واشقان
تخصص پرتودرماني (راديوتراپي)
داتيس محبوبي
تخصص پرتودرماني (راديوتراپي)
مقتدا شعوري
تخصص پرتودرماني (راديوتراپي)

لیست بیمه های مورد پذیرش:

بانک ملی
تامین اجتماعی
نیرو های مسلح
خدمات درمانی
بانک تجارت
سپه
بیمه ایران
دی
آسیا

گالری تصاویر مرکز :