توسعه نوین

ارتوپد فنی توسعه نوین

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

توسعه نوین

نام مالک

رضا خیرتی

نوع مرکز

ارتوپد فنی

شماره تلفن

03132652022

نوع قرارداد

خصوصی

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خ شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی ابن مریم

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :

لیست مراکز درمانی پیشنهادی :