آزمایشگاه دکتر عبدالامیر فیضی

آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر عبدالامیر فیضی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه دکتر عبدالامیر فیضی

نام مالک

دکتر عبدالامیر فیضی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

33335782

نوع قرارداد

خصوصی

استان

زنجان

شهر

زنجان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

زنجان خیابان سعدی نبش کوچه ی رختشویخانه ساختمان129 طبقه ی اول

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :