آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر

آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه تشخیص طبی گلشهر

نام مالک

دکتر امید روستایی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

07633660185

نوع قرارداد

خصوصی

استان

هرمزگان

شهر

بندرعباس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

چهارراه نخل ناخدا -جنب پمپ بنزین بلال -پایین تر از داروخانه گلشهر

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :