آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر

آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر

نام مالک

هوشنگ قاضی زاده احسائی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

32469084

نوع قرارداد

خصوصی

استان

کرمان

شهر

کرمان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بلوار جهاد کوچه 12

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :